Wiadomości branżowe

Bank Pekao SA wspiera dzieci i białowieskie żubry

<P ><B >W 2004 roku Bank Pekao SA wesprze cele społeczne kwotą prawie 4 mln złotych. Bank postanowił skoncentrować swoją działalność społeczną i charytatywną na wybranych celach. Najwięcej przeznaczy na pomoc dzieciom ? zarówno w ramach udziału w spektakularnych akcjach jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jak i równie potrzebnej pomocy indywidualnej, która jest realizowana poprzez bankową Fundację im. Mariana Kantona. W tym roku Bank przekazał na konto Fundacji kwotę 1 mln zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na pomoc dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z najbiedniejszych rodzin. <P > <P >Bank Pekao SA aktywnie uczestniczy w życiu społecznym kraju. W tym roku Bank weźmie udział w wielu projektach oraz imprezach o charakterze ogólnopolskim i regionalnym. W ramach naszej polityki sponsoringowej konsekwentnie staramy się wspomagać zwłaszcza te cele, które służą rozwiązaniu najważniejszych problemów społecznych, a także ochronie środowiska naturalnego. Świadomie nie angażujemy się we wspieranie wielkich wydarzeń z obszaru kultury i sztuki, która jest ulubionym tematem aktywności instytucji finansowych. <P >Do Banku wpływa miesięcznie około 120 wniosków o dofinansowanie<I >. ? <I >Chcielibyśmy wspomóc wszystkie niezwykle cenne inicjatywy, które są do naszego Banku zgłaszane. Skala potrzeb jest jednak tak ogromna, że zdecydowaliśmy się nieść pomoc najbardziej potrzebującym i bezbronnym, czyli dzieciom ? powiedział Prezes Banku, Jan Krzysztof Bielecki. <P >Pomagamy dzieciom w trzech obszarach. Po pierwsze poprzez bankową Fundację im. Kantona. ? <I >Właśnie przekazaliśmy na konto Fundacji milion złotych, który zostanie wykorzystany na pomoc dla szczególnie uzdolnionej młodzieży z biednych terenów wiejskich Podkarpacia ? mówi Jan Krzysztof Bielecki. <P >Już od 5 lat współpracujemy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Poza bezpośrednią pomocą finansową, pracownicy Banku pomagają w zbieraniu oraz przeliczaniu oraz ochronie zebranych środków. Przy organizacji ostatniego XI Finału pracowało 1500 bankowych wolontariuszy w całej Polsce. Bank prowadzi całkowitą obsługę finansową Fundacji WOŚP. <P >Nowym kierunkiem pomocy Banku jest współpraca z Towarzystwem Nasz Dom. Poprzez związaną z Pekao włoską Fundację UNIDEA sfinansowaliśmy prowadzony przez Towarzystwo program szkoleń rodziców zastępczych PRIDE, dzięki czemu do końca br. nowe rodziny znajdzie około 500 dzieci z domów dziecka. Wspólnie pracujemy także nad szerszym i kompleksowym programem mającym na celu wyciągniecie z domów dziecka jak największej liczby dzieci i stworzenie im szansy na życie w normalnych rodzinach. <P >Istotnym kierunkiem aktywności Banku jest także ochrona środowiska naturalnego. W lutym br. Bank Pekao SA otrzymał z rąk Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego oficjalny tytuł Opiekuna Białowieskich Żubrów. W ramach podpisanej z Białowieskim Parkiem Narodowym umowy, Bank wspiera finansowo utrzymanie największego w Europie stada 350 żubrów. W ramach wzajemnej współpracy na 2004 rok zaplanowaliśmy kilkanaście imprez w ramach obchodów Roku Żubra, w tym Festiwal Przyrody ?Żubrowisko?. <P >Bank wspomaga także ważne inicjatywy regionalne, które służą budowie jak najlepszych relacji z lokalną społecznością. W tym roku będzie to m.in. odbywający się tradycyjnie we wrześniu na kortach w Szczecinie, XII turniej tenisowy PekaoOpen, uznany przed rokiem za najlepszy turniej tej rangi (challenger ATP) na świecie. <P >By jak najlepiej realizować wyżej wymienione ważne społecznie cele, Bank stara się nie brać udziału w innych formach działalności charytatywnej. ? <I >Trudno jest odmawiać wielu wspaniałym projektom. Jednak by nasza pomoc przynosiła efekty, musi być skierowana na wybrane cele ? powiedział Grzegorz Szczepański, Dyrektor Biura Public Relations, Banku Pekao SA.
Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy