Wiadomości branżowe

Ankieta ING: Prezentowe szaleństwo

Co czwarta osoba odczuwa społeczny przymus kupowania prezentów na gwiazdkę – wynika z ankiety ING. Równocześnie blisko co drugi klient ING nie lubi robić zakupów świątecznych, ale lubi dawać prezenty. Z ankiety ING wynika, że prezenty są stosunkowo mało ważne dla dorosłych, ale z pewnością ciężko będzie znaleźć babcie, wujka czy rodzica,

Co czwarta osoba odczuwa społeczny przymus kupowania prezentów na gwiazdkę – wynika z ankiety ING. Równocześnie blisko co drugi klient ING nie lubi robić zakupów świątecznych, ale lubi dawać prezenty.

Z ankiety ING wynika, że prezenty są stosunkowo mało ważne dla dorosłych, ale z pewnością ciężko będzie znaleźć babcie, wujka czy rodzica, który nie obdaruje swojej pociechy podczas świąt. Problem w tym, że zakupy świątecznych podarunków pożerają mnóstwo zasobów – pieniądze, czas, uwagę. Stosunek do prezentów wyznacza podział wśród Polaków. Okazuje się, że mamy pokaźną grupę osób odczuwających na sobie społeczną presję do kupowania świątecznych prezentów (27%). Co czwarty ankietowany lubi zarówno wyszukiwanie prezentów jak i samo ich dawanie (25%), ale najliczniejsza grupa czerpie przyjemność tylko z dawania, natomiast kupowanie podarunków traktuje jako uciążliwość (43%).

Kobietom częściej zdarza się czerpać przyjemność z robienia zakupów prezentów (31% wobec 18% mężczyzn). Rzadziej deklarowały one także poczucie społecznego przymusu kupowania podarunków (22% wobec 32%). Zauważyliśmy także, że wraz z wiekiem narasta niechęć wobec zakupów prezentów i przekonanie, że ich kupowanie nie jest już miłym gestem, a obowiązkiem.

Święta oprócz wymiaru religijnego mają też wartość w wymiarze świeckim. Zbadaliśmy na co, oprócz pierwszej gwiazdki, czekają w święta klienci ING. W naszej sondzie spędzanie czasu z bliskimi oraz odpoczynek zdecydowanie wygrały z prezentami i obżarstwem. Na pytanie o najważniejszą zaletę świąt, z pominięciem aspektu religijnego, ponad połowa ankietowanych wskazała spędzanie czasu z najbliższymi (51%), a co trzecia na okazję do odpoczynku (33%). Tylko garstka respondentów w świętach najbardziej ceni sobie prezenty (3%) i okazję do objadania się (5%).

Co ciekawe mężczyźni nieco częściej wskazywali na odpoczynek i obżarstwo, a kobiety na spędzanie czasu z rodziną i podarunki. Wyjątek stanowili czterdziesto i pięćdziesięciolatkowie – kobietom w tym wieku bardziej niż mężczyznom zależało na odpoczynku. Można założyć, że to na tą grupę najczęściej spada przygotowanie świąt dla rodziny i częstsze wskazania przez kobiety w tym wieku potrzeby odpoczynku mogą mieć charakter życzeniowy.

Wraz z wiekiem respondentów rosło znaczenie przebywania razem, a spadało prezentów i odpoczynku. Częstsze wskazania osób starszych na zalety spędzania świąt z bliskimi, a rzadsze na odpoczynek, wydaje się być naturalne, jeżeli przyjrzymy się współczynnikowi aktywności zawodowej Polaków. Z ok. 85% w przedziale wiekowym 25-45 lat obniża się on do 66% w następnym. Nie można także wykluczyć, że za takim rozkładem głosów stoi spadek znaczenia więzi rodzinnych w kolejnych pokoleniach. Poparcia dla hipotezy słabnących więzi rodzinnych można szukać w zestawieniu odpowiedzi z dużych i małych miast. Odsetek osób wskazujących przebywanie z bliskimi jako najważniejszy świecki aspekt świąt wyniósł 53% w miastach do 20 tys. mieszkańców, ale już tylko 49% w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców.

W ankiecie ING zapytaliśmy także naszych klientów o świąteczne wydatki. Co trzecia (34%) osoba wyda na święta mniej niż w ubiegłym roku – może to być oznaka wzmożonej ostrożności w gospodarowaniu pieniędzmi wśród polskich konsumentów. Koszt przygotowania świąt w porównaniu z poprzednimi nie zmieni się w przypadku co czwartego klienta (24%). 29% respondentów zadeklarowało, że w tym roku wyda na święta więcej. Zdecydowana większość osób, które wzięły udział w naszej ankiecie, świąteczne wydatki pokryje z oszczędności (73%). Kredyt lub pożyczka od znajomych pomoże zorganizować święta co piątemu ankietowanemu (21%).

Ankieta została przeprowadzona w dniach 14  – 21 grudnia br. wśród klientów ING Banku Śląskiego korzystających z systemu bankowości internetowej ING BankOnLine. Na pytanie: „Czy lubisz robić zakupy prezentów świątecznych?” uzyskaliśmy 22 433 odpowiedzi; „Którą z poniższych zalet świąt cenisz sobie najbardziej” – 10 896 odpowiedzi; „W porównaniu z ubiegłym rokiem na przygotowanie świąt wydasz:” – 9044 odpowiedzi; „ W tym roku kupuję prezenty świąteczne za:” – 22 561 odpowiedzi.

Grzegorz Ogonek


Zespół ekonomistów ING Banku Śląskiego

Mateusz Szczurek, Rafał Benecki i Grzegorz Ogonek

22 820 46 98
[email protected][email protected][email protected]

Źródło ING BANK ŚLĄSKI S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy