Wiadomości branżowe

Ukraina ? dobre wyniki testowania O-18

Kulczyk Oil Ventures pomyślnie zakończyła testowanie kolejnego odwiertu na polu Olgowskoje, z którego udało się uzyskać przepływ gazu na poziomie ponad 33 tys. metrów sześciennych dziennie (1,187 MMcf/d). Włączenie O-18 do produkcji planowane jest już w pierwszym kwartale 2012 roku. KOV ma szansę znów znacząco zwiększyć wydobycie z ukraińskich koncesji.

Kulczyk Oil Ventures pomyślnie zakończyła testowanie kolejnego odwiertu na polu Olgowskoje, z którego udało się uzyskać przepływ gazu na poziomie ponad 33 tys. metrów sześciennych dziennie (1,187 MMcf/d). Włączenie O-18 do produkcji planowane jest już w pierwszym kwartale 2012 roku. KOV ma szansę znów znacząco zwiększyć wydobycie z ukraińskich koncesji.

Olgowskoje-18

O-18 to piąty wykonany od podstaw odwiert na polu Olgowskoje od czasu przejęcia przez KOV ukraińskiej spółki KUB-Gas w czerwcu 2010 roku. 4 listopada odwiert osiągnął planowaną głębokość 2.300 m, a po analizie obiecujących danych uzyskanych podczas wiercenia został pogłębiony do głębokości całkowitej (“TD”) 2.650 m oraz orurowany jako potencjalny odwiert produkcyjny. Interpretacja danych z rejestrów otworowych wskazała na występowanie gazu w siedmiu strefach (ponad 38 m), z których jedna – strefa R22, z której wcześniej nie prowadzono produkcji – została wybrana do testów. Jej testy dały przepływ gazu na poziomie ponad 33,6 tysięcy metrów sześciennych dziennie (1,187 MMcf/d). 

 „Odwiert O-18 to kolejny sukces KOV na Ukrainie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych operacyjnych i technicznych osiągnięć w tym kraju. Wiercimy szybciej, bezpieczniej i bardziej wydajnie, a poziom produkcji wzrósł o wiele szybciej, niż zakładaliśmy, kiedy w czerwcu 2010 r. kupowaliśmy 70 proc. udziałów w KUB-Gasie. Aktywa na Ukrainie nadal przekraczają nasze oczekiwania, a w zanadrzu mamy jeszcze kilka obiecujących odwiertów, m.in. M-21, które mogą znacząco zmienić skalę tego potencjału” – powiedział Jock Graham, Wiceprezes KOV odpowiedzialny za geologię.

W listopadzie średnia dzienna produkcja gazu z licencji KUB-Gasu na Ukrainie wyniosła 334,1 tys. metrów sześciennych gazu (11,8 MMcf/d) i 119 baryłek kondensatu dziennie. Udane szczelinowanie odwiertów O-6 i O-8 oraz testy niedawno ukończonego odwiertu O-12 pozwalają szacować dalsze zwiększenie produkcji od 140 tys. do nawet 230 tysięcy metrów sześciennych dziennie (5-8 MMcf/d). KOV zastrzega jednak, że zgodnie z dobrą praktyką branży poszukiwawczo-wydobywczej odwierty zawsze zaczynają produkcję od niższych poziomów po to, by uniknąć uszkodzenia zbiornika. Spółka przewiduje, że nowe odwierty rozpoczną produkcję w różnym czasie, w ciągu 3 miesięcy.

Wiertnica została przeniesiona na teren odwiertu Makiejewskoje-21, gdzie Spółka planuje rozpocząć prace w połowie grudnia. Planowana całkowita głębokość („TD”) odwiertu (2,176 metrów) ma zostać osiągnięta w ciągu 30 dni.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Syrii i Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Ponadto KOV ma możliwość uczestnictwa z 9 proc. udziałem netto (pośrednim) w koncesji OML42 w Nigerii. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
W Brunei KOV posiada udziały w dwóch umowach o podziale wpływów z wydobycia, uprawniające do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 90 proc. udział w Bloku L, obejmującym obszar lądowy i morski o powierzchni 1 110 km² (275.000 akrów) w północnym Brunei oraz 36 proc. udział w Bloku M, obejmującym obszar lądowy o powierzchni 1 505 km² (372.000 akrów) w południowym Brunei.
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech polach.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km² (2,48 mln akrów), położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc.
W Nigerii do 31 marca 2012 r. KOV posiada możliwość uczestnictwa w koncesji OML42 (pośrednio), obejmującej obszar 814 km² w delcie Nigru, na której prowadzona jest produkcja ropy.
Główny akcjonariusz spółki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie ok. 47,6 procent udziału w kapitale spółki. Kulczyk Investments S.A. jest międzynarodowym domem inwestycyjnym, założonym przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań spółki KUB-Gas oraz do jej pięciu koncesji na Ukrainie oraz do wskazanych odwiertów lub przedsięwziętych badań sejsmicznych wykonywanych na obszarze tych koncesji, które nie stanowią danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki znają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00
Fax: +48 (22) 412 48 60

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy