Wiadomości branżowe

Zaangażowanie w Stoczni Szczecińskiej SA

W związku z opublikowaniem przez agencję Reuter w dniu 13.06.2002 informacji o szacowanej wysokości zaangażowania Banku w stosunku do Stoczni Szczecińskiej, Zarząd Banku Pekao SA informuje, iż stosownie do regulacji prawa bankowego, Bank wystąpił do dłużnika z wnioskiem o wyrażenie zgody na opublikowanie wysokości łącznego zaangażowania oraz szczegółów dotyczących rodzaju

W związku z opublikowaniem przez agencję Reuter w dniu 13.06.2002 informacji o szacowanej wysokości zaangażowania Banku w stosunku do Stoczni Szczecińskiej, Zarząd Banku Pekao SA informuje, iż stosownie do regulacji prawa bankowego, Bank wystąpił do dłużnika z wnioskiem o wyrażenie zgody na opublikowanie wysokości łącznego zaangażowania oraz szczegółów dotyczących rodzaju zabezpieczeń i wierzytelności Banku wobec Stoczni.

Kredyty Banku Pekao SA mają charakter project finance (kredytowanie konkretnych przedsięwzięć) i są właściwie zabezpieczone na majątku rzeczowym. Prace nad statkami będącymi przedmiotem kredytowania są w wysokim stopniu zaawansowane, co istotnie zmniejsza ryzyko kredytowe Banku.

Sytuacja Stoczni Szczecińskiej i związana z tym konieczność utworzenia dodatkowych rezerw będzie miała wpływ na wynik Banku w drugim kwartale. Ocena tego wpływu jest uzależniona od wyniku wykonywanego obecnie na zlecenie konsorcjum banków audytu finansowego, prawnego i technicznego.

W chwili obecnej Bank szacuje, iż ostateczna wysokość ewentualnej straty netto jaką może ponieść Bank z tego tytułu w roku bieżącym nie powinna przekroczyć poziomu 150 mln zł.Pomimo wpływu sytuacji w Stoczni Szczecińskiej na kwartalny wynik Banku, Bank podjął dodatkowe działania mające na celu realizację planu finansowego w wysokości 1 400 mln zł.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Komentarz LogosTour: polski turysta wstaje z leżaczka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy