Wiadomości branżowe

mPlan refinansowanie teraz 3,40% w CHF

mBank - detaliczne ramię BRE Banku SA, w ramach promocji mPLAN-refinansowanie, gwarantuje oprocentowanie kredytu hipotecznego udzielanego w CHF na poziomie 3,40%. Jednocześnie Klienci ubiegający się o kredyt lub pożyczkę hipoteczną w ramach mPLANU mogą skorzystać z usług doradcy kredytowego w Centrach Kredytowych mBanku na terenie całej Polski. Od 1 września br. gwarantowane oprocentowanie kredytów hipotecznych udzielanych w CHF wynosi 3,40%. Z promocji mogą skorzystać Klienci mBanku, którzy: - Złożą wniosek o mPLAN do końca br. - Przeznaczą uzyskane środki na refinansowanie kredytu spłacanego w innym  Banku   (okres spłaty refinansowanego kredytu jest nie krótszy niż 1 rok), - Przedstawią akt notarialny przeniesienia własności oraz opinię banku o przebiegu okresu spłaty kredytu, - W całym okresie kredytowania, nie występowali z wnioskiem o restrukturyzację kredytu. Korzystając z możliwości zaciągnięcia kredytu lub pożyczki walutowej, Klient nie jest zależny od zmian wartości złotówki na rynku międzybankowym w Polsce (WIBOR). Wybór waluty obcej wiąże się również z niższym oprocentowaniem kredytu. W przypadku przewalutowania kredytu, Klient nie ponosi kosztów prowizji. Jednocześnie, od początku sierpnia br., preferencyjne oprocentowanie kredytów hipotecznych udzielanych w PLN wynosi 7,50%, a prowizja przygotowawcza została obniżona do 1,5%. http://www.mbank.com.pl/oferta/mplan/index.html Filozofia mBanku oparta jest na wielokanałowym kontakcie z Klientami z wykorzystaniem: Internetu, mLinii, telefonu komórkowego, usługi SMS i WAP, mCzatu oraz Centrów Kredytowych. Centra kredytowe - to obiekty mBanku usytuowane w głównych miastach Polski. W chwili obecnej CK mBanku znajdują się w: Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Szczecinie. W centrach kredytowych mBanku na każdego Klienta czeka osobisty doradca kredytowy, który opiekuje się Klinetem od momentu złożenia wniosku o mPlan do mementu jego przyznania. Indywidualni doradcy kredytowi służą informacją, radą i pomocą w zdobywaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania mPlanu, oraz przeprowadzają Klienta przez całą procedurę jego przyznania. http://www.mbank.com.pl/przewodnik/centrum_kredytowe.html
Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts