Wiadomości branżowe

Młodzi Polacy, Czesi, Węgrzy i Rumuni 2005

Z optymizmem, ale rzeczowo ku przyszłości

Wyniki sondażu Reader?s Digest

Realiści i pragmatycy, umiarkowani optymiści, którzy chcą inwestować w swoją przyszłość, a dla których najważniejszą wartością jest rodzina i miłość ? tak rysuje się najbardziej szkicowo obraz młodych ludzi z krajów Europy Środkowej. 

Reader?s Digest zlecił Instytutowi IPSOS badanie wśród młodzieży w wieku 17?27 lat w Polsce, Czechach, Rumunii (kolejna edycja miesięcznika Reader?s Digest rusza właśnie w Ruminii) i na Węgrzech. Okazuje się, że nasza młodzież nie różni się tak bardzo, jak mogłoby się wydawać. 

Ponad połowa (58%) ankietowanych Polaków widzi przyszłość naszego społeczeństwa optymistycznie i jest to wskaźnik zbliżony do Czechów (54% optymistów). Najjaśniej perspektywy swojego kraju oceniają młodzi Rumuni (76%), choć co czwarty chciałby emigrować. 

Wbrew powszechnym opiniom zamiar wyjazdu i pracy zagranicą deklaruje tylko 11% młodych Polaków. Większość (80% w Polsce) zdecydowanie nie chce angażować się w życie polityczne swego kraju (sondaż przeprowadzono przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi).

Młodzi we wszystkich czterech krajach są przeważnie zwolennikami członkostwa w Unii Europejskiej (74% ankietowanych Rumunów, 72% Polaków, 67% Węgrów uważa, że jest ono korzystne). Ciekawe ? w Czechach 59% młodzieży korzystnie ocenia wstąpienie do Unii, ale niemal 20% sądzi, że to była zła decyzja.

Wszyscy patrzą krytycznie na sytuację w swoich krajach i przemiany ostatnich lat. Większość młodych ludzi w Europie Środkowej najbardziej narzeka na rosnącą korupcję ? 64% Polaków uważa, że w tej kwestii sytuacja uległa pogorszeniu (tak sądzi też 66% Rumunów, 44% Czechów i tylko 34% Węgrów) oraz na gorsze możliwości znalezienia pracy (60% Polaków, 58% Węgrów, 57% Rumunów i 44% Czechów).

Na pierwszych miejscach wśród zjawisk, których się obawiają młodzi, Polacy wymieniają bezrobocie (83%), biedę (80%) i wzrost przestępczości (79%). To lęki bardzo konkretne. W trzech pozostałych krajach młodzież bardziej boi się terroryzmu, katastrof ekologicznych czy wojen. Powrotu komunizmu boi się mniej niż co trzeci młody Polak, więcej (bo 40%) obawia się ekspansji kapitalizmu.

Cele młodych w Europie Środkowej są podobne. Czyli ? wszystko w swoim czasie: najpierw podstawy materialne, pozycja zawodowa, później to, co najważniejsze ? założenie rodziny. Drogę do sukcesu młodzież w naszych krajach widzi w kształceniu się, znajomości języków obcych. Jedynie w Rumunii jest coś, co młodym wydaje się jeszcze ważniejsze na drodze do kariery ? pewność siebie (81%).

Wyniki ankiety przeprowadzonej w naszych krajach wskazują, że młodzi zdają sobie doskonale sprawę z trudności towarzyszących wchodzeniu w dorosłe życie, więc dokładnie planują, co zrobią, by osiągnąć założone cele. Jednak ostatecznie najbardziej liczy się dla nich ? miłość, szczęście rodzina, wiara, uczciwość i przyjaźń.

Wywiady zostały zrealizowane w 2005 roku na reprezentatywnych próbach przez instytuty badawcze: Ipsos ? Polska na próbie 519 osób, Szonda Ipsos- Węgry na próbie 500, Gfk ? Rumunia na próbie 532 oraz Mr.Think ? Czechy na próbie 500 osób.< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Źródło Tarsago Polska. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts