Wiadomości branżowe

Media społecznościowe istotne przy podejmowaniu decyzji finansowych ? wynika z międzynarodowego badania ING

Polacy są otwarci na korzystanie z mediów społecznościowych przy podejmowaniu działań lub decyzji finansowych ? wynika z międzynarodowego badania ?Finansowy Barometr ING?, przeprowadzonego w 12 krajach. Ponad połowa respondentów z Polski dopuszcza możliwość skorzystania z serwisów takich jak Facebook i Twitter przy otwarciu konta, złożeniu reklamacji do instytucji finansowej lub podjęciu decyzji o zmianie banku

Szósta edycja kwartalnego badania Grupy ING ?Finansowy Barometr ING?, zrealizowanego dla Grupy ING przez grupę badawczą IPSOS, została poświęcona postawom konsumentów wobec finansów, mediów społecznościowych oraz bankowości mobilnej w Polsce i na świecie. Poszczególne edycje badania dotyczą różnych obszarów finansów osobistych m.in kredytów hipotecznych i emerytur. Badanie zostało zrealizowane w dwunasty krajach m.in. w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Holandii i Turcji. W badaniu wzięło udział blisko 12 tysięcy respondentów.

W pytaniach odnoszących się do obecnej sytuacji materialnej gospodarstw domowych można zauważyć, że statystyczny Polak ocenia swoją bieżącą sytuację finansową lepiej niż przeciętny Europejczyk. W przypadku Polski tendencja jest jednak negatywna – rośnie przewaga osób, których sytuacja pogorszyła się. Polska dołączyła więc do pesymistów z Eurolandu. Wiele krajów wschodzących, takich jak Polska, przez długi czas opierało się spowolnieniu największych gospodarek, ale ożywienie na ich głównych rynkach eksportowych nie nadeszło w porę, a możliwości dalszego wspierania popytu krajowego wyczerpały się, więc dołek w naszym cyklu koniunkturalnym przypada dopiero teraz.

Nasze badanie pokazało, że polski konsument jest bardzo ostrożny i zdyscyplinowany. Dość, że o wiele rzadziej kupuje impulsywnie niż większość z mieszkańców dwunastu krajów uczestniczących w badaniu, to jeszcze woli płacić gotówką, aby mieć większą kontrolę nad swoim budżetem. Pomimo tego, Polacy nie są zadowoleni ze sposobu w jaki kontrolują swoje wydatki. Może to wynikać z faktu, że jesteśmy wciąż społeczeństwem niezbyt zamożnym a więc duża cześć naszych wydatków to takie, bez których nie można się obejść (utrzymanie mieszkania, żywność, energia), a więc i poczucie panowania nad budżetem jest mniejsze.

Może dlatego Polacy poszukując jak najniższych cen chętnie korzystają z mediów społecznościowych. Informacje w social media lub na forach internetowych są najbardziej pomocne przy podejmowaniu decyzji o kupnie artykułów AGD ? 74 proc. osób deklaruje, że przekonały je do zakupu, a 29 proc. skłoniły do zrezygnowania z niego. Media społecznościowe są wykorzystywane stosunkowo rzadziej w przypadku produktów bankowych ? do podjęcia decyzji o założeniu rachunku przekonały 59 proc. konsumentów planujących otworzyć konto bankowe ? powiedział Rafał Benecki, Główny Ekonomista ING Banku Śląskiego.

Z badania ?Finansowy Barometr ING? wynika, że w Polsce, a także w Rumunii i Turcji, media społecznościowe cieszą się względnie wysokim wskaźnikiem zaufania w porównaniu z Europą Zachodnią. Według nas, może to wynikać ze stosunkowo niskiego w tych krajach poziomu kapitału społecznego, czy też zaufania w ogóle. Media społecznościowe stają się także coraz bardziej znaczącym narzędziem dyscyplinującym producentów i usługodawców. Wyniki naszego badania pokazują, że za sprawą informacji z serwisów takich jak Facebook, część konsumentów rezygnuje z zakupu produktu lub usługi. Widoczna jest też skłonność do zgłaszania reklamacji tym kanałem. W rezultacie media społecznościowe mogą przyczynić się do konwergencji poziomu usług względem Europy Zachodniej powiedział Grzegorz Ogonek, Ekonomista ING Banku Śląskiego.

Wybrane wyniki badania:

Postawy konsumentów wobec finansów

 • W okresie ostatnich 3 miesięcy sytuacja finansowa połowy Polaków (51%) nie zmieniła się. Równocześnie co trzeci Polak (37%) zadeklarował, że obecna sytuacja gospodarcza przyczyniła się do pogorszenia jego sytuacji. Co dziesiąty (13%) przyznał, że odczuł poprawę. W sumie statystyczny Polak ocenia swoją bieżącą sytuację finansową nieco lepiej niż przeciętny Europejczyk.
 • Polacy nie szaleją na zakupach ? regularnie na impulsywne zakupy pozwala sobie 22% respondentów z Polski. Rekordzistami pod tym względem są Turcy (45%) i Brytyjczycy (41%).
 • Co drugi respondent z Polski woli płacić gotówką za zakupy, ponieważ łatwiej jest mu zauważyć ile wydaje. Może dlatego że ma świadomość iż takim zakupom z użyciem karty towarzyszy mniejsze poczucie winy z powodu wydawania pieniędzy, niż wydając gotówkę. Tak uważa dwie piąte polskich respondentów (38%). 41% mniej zastanawia się nad ceną gdy płaci kartą.
 • Dwóch na pięciu Polaków (41%) deklaruje, że ciężko im związać koniec z końcem. To poniżej średniej dla wszystkich badanych krajów (45%). Największe problemy finansowe mają mieszkańcy południa Europy: Hiszpanie (57%), Włosi (54%) oraz Francuzi (54%).

Rola mediów społecznościowych przy podejmowaniu decyzji finansowych

 • W Polsce najbardziej popularnym źródłem informacji przy podejmowaniu decyzji o otwarciu konta są strony firmowe i materiały marketingowe (35%), następnie rozmowy ze znajomymi i rodziną (32%), artykuły prasowe (27%) oraz media społecznościowe (21%)
 • Polscy respondenci wyróżniają się stosunkowo wysokim zaufaniem do mediów społecznościowych. 14% przy podejmowaniu decyzji o otwarciu konta ma największe zaufanie do serwisów typu Facebook czy Twitter. Dla porównania, w Niemczech zaufanie do mediów społecznościowych wynosi w tym wypadku 7%, w Wielkiej Brytanii 6%, a we Francji 4%.
 • Polacy chętnie korzystają z mediów społecznościowych podejmując decyzję o zakupie lub rezygnacji z zakupu produktów i usług. Social media są najbardziej pomocne w przypadku przekonania do zakupu artykułów AGD (74%), wyboru restauracji (71%) i miejsca na wakacje (68%). Informacje z mediów społecznościowych są wykorzystywane stosunkowo rzadziej w przypadku produktów bankowych ? do podjęcia decyzji przekonały 59 proc. konsumentów planujących otworzyć konto bankowe i 48 proc. zamierzających wziąć kredyt hipoteczny.
 • Polacy są otwarci na korzystanie z mediów społecznościowych przy podejmowaniu działań lub decyzji finansowych. 61% respondentów z Polski dopuszcza taką możliwość przy składaniu reklamacji do instytucji finansowej, 59% otwierając konto bankowe, 56% podejmując decyzję o zmianie banku oraz 40% zmieniając warunki kredytu hipotecznego.
 • Większość polskich respondentów oczekuje, że banki będą oferowały w mediach społecznościowych produkty i usługi (60%) oraz będą wchodziły w interakcje z osobami komentującymi ich działalność (57%). 42% ma nadzieję, że banki umożliwią dokonywanie płatności przez media społecznościowe.

Postawy konsumentów wobec bankowości mobilnej

 • Najpopularniejszym celem korzystania z bankowości mobilnej w Polsce jest płacenie rachunków (35%), co jest dwukrotnie wyższym wynikiem od średniej dla wszystkich badanych krajów (17%). Polacy stosunkowo rzadziej wskazywali natomiast na sprawdzenie stanu konta (31% wobec średniej 38%).
 • Zarówno w Polsce, jak i na zachodzie najpopularniejszym miejscem korzystania z bankowości mobilnej jest dom – tak wskazywał średnio co trzeci respondent. Polscy respondenci najczęściej ze wszystkich badanych krajów deklarowali, że z bankowości mobilnej korzystaliby na zakupach (16% wobec średniej 9% ) oraz na wakacjach (15% wobec średniej 11%).
 • Najczęściej wymienianą przyczyną niekorzystania z bankowości mobilnej przez osoby jej nieużywające, jest brak odpowiedniego telefonu (43% respondentów z Polski) . W dalszej kolejności Polacy wskazywali na obawy związane z bezpieczeństwem (27%) oraz brak takiej potrzeby (15%). W Polsce obawy o zabezpieczenia bankowości mobilnej są stosunkowo niskie np. w Niemczech takie wątpliwości deklaruje 50% respondentów, a w Wielkiej Brytanii 39%.
 • Bankowość mobilna zmienia nawyki konsumentów. Blisko połowa użytkowników z Polski deklaruje, że dzięki niej rzadziej korzysta z tradycyjnej bankowości internetowej, a ponad cztery piąte (85%) częściej sprawdza swoje konto. Dwie trzecie (67%) uważa, że dzięki temu ma większą kontrolę nad pieniędzmi, a 45% deklaruje, że więcej oszczędza.

Pełen raport z badania jest dostępny na platformie www.zafinansowani.pl.

Badanie ?Finansowy Barometr ING? zostało zrealizowane w kwietniu i maju 2013 r. na grupie 11,724 respondentów w 12 krajach (Polska, Austria, Francja, Włochy, Belgia, Wielka Brytania, Luksemburg, Holandia, Hiszpania, Niemcy, Turcja, Rumunia). Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Grupy ING przez IPSOS. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI.

Źródło ING BANK ŚLĄSKI S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy