Wiadomości branżowe

TAURON zabezpieczył paliwo

Grupa TAURON zapewniła sobie kolejne dostawy węgla na 2013 rok. 19 marca TAURON Polska Energia zawarł aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla z Południowym Koncernem Węglowym z Grupy TAURON oraz podpisał nowy kontrakt z Katowickim Holdingiem Węglowym.

Wartość aneksu z PKW ustalającego dostawy węgla na 2013 r. szacowana jest na ok. 744 mln zł. Umowa z KHW, obowiązująca w bieżącym roku, opiewa na kwotę blisko 80 mln zł. To kolejne umowy węglowe zawarte przez TAURON w tym miesiącu ? 1 marca spółka podpisała trzyletni kontrakt z Kompanią Węglową, szacowany na 2,4 mld zł.

- Kontrakty podpisane z Południowym Koncernem Węglowym i Katowickim Holdingiem Węglowym, poprzedzone zawartą w tym miesiącu umową z Kompanią Węglową, zabezpieczają dostawy węgla kamiennego dla Grupy na 2013 rok. To ważne, biorąc pod uwagę fakt, że jest to dominujące paliwo dla elektrowni i elektrociepłowni Grupy TAURON. Dywersyfikacja dostawców węgla wynika z naszej strategii ? mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia. ? Ze wszystkimi partnerami udało się nam wypracować satysfakcjonujący kompromis, dzięki któremu kontrakty na 2013 r. uwzględniają obecną sytuację na rynku.

Grupa TAURON jest jednym z największych odbiorców węgla kamiennego w kraju. Około 90 proc. produkcji energii w Grupie opiera na tym paliwie. W ostatnich latach elektrownie i elektrociepłownie Grupy spalały rocznie ok. 11 mln ton węgla kamiennego.

Zgodnie z zapisami strategii korporacyjnej TAURON zwiększa udział węgla z własnych źródeł. Obecnie Południowy Koncern Węglowy dostarcza do spółek Grupy ponad 35 proc. paliwa, ok. 45 proc. pochodzi z Kompani Węglowej, a pozostałe 20 proc. od innych dostawców, m.in. Katowickiego Holdingu Węglowego oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

 

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Sprzedaż GZE, TAURON Obsługa Klienta, Południowy Koncern Węglowy, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło.

< 237197" >
Źródło TAURON Polska Energia SA. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts